logo
Bedrijfsleven

 


Aanvragen milieuvergunning

In de vergunning wordt de milieuruimte van uw bedrijf vastgelegd. Het is daarom van belang dat deze doordacht én toekomstgericht wordt aangevraagd. De te verlenen milieuvergunning moet u namelijk voldoende bedrijfsvrijheid geven om op de toekomst in te spelen. Daarnaast is het van belang dat aan u als ondernemer geen onnodige administratieve- en onderzoeksverplichtingen worden opgelegd.

MC2 Milieu Consultancy BV heeft de nodige ervaring met vergunningaanvragen. Wij zijn bekend met de betreffende werkzaamheden, zoals het inventariseren van bedrijfsgegevens en het voeren van (voor)overleg met gemeente of provincie. Als de gemeente of provincie een akoestisch onderzoek eist bij uw aanvraag of melding, dan verzorgen wij ook dit onderdeel voor u.

We zijn actief in Midden- en Zuid-Nederland. Daarom hebben we naast de reguliere aanvragen ook de nodige ervaring met vergunningaanvragen binnen de agrarische sector.


Geluidadvisering

Bij vergunningaanvragen in het kader van de Wet milieubeheer of ingrijpende bedrijfswijzigingen wordt vaak een akoestisch onderzoek vereist. De kosten hiervoor zijn sterk afhankelijk van de gekozen aanpak. MC2 Milieu Consultancy BV levert maatwerk en zoekt voor u binnen de gestelde wettelijke richtlijnen naar een optimale oplossing. Een geluidonderzoek kan bestaan uit een berekening met een akoestisch rekenmodel of uit een combinatie van geluidmetingen en -berekeningen.
  • Metingen en berekeningen voor vergunningverlening
  • Begeleiding bij conflicten met bevoegd gezag of omwonenden
  • Advies over consequenties bij wijzigingen in bedrijfsvoering

Werkwijze

Duidelijkheid en goede afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn een basis voor een succesvolle samenwerking. Dit borgen wij door vooraf afspraken te maken over kosten, doorlooptijden en inzet van adviseurs. Dit alles wordt voor u goed omschreven in een duidelijke offerte. Lopende het traject heeft u te maken met één vast aanspreekpunt.

Opdrachten worden uitgevoerd conform de "Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI 2001)"